Reading Time: < 1 minute

“Studijų kokybės užtikrinimo sistema”

Ikandu, VšĮ studijų kokybės užtikrinimo sistema sukurta Tarptautinio Ugdymo Centro (toliau – TUC) vykdant tarptautinius projektus ir vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimo ir įgyvendinimo vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis.

Studijų kokybės užtikrinimas remiasi kokybės kultūros puoselėjimu, kylančiu iš tarptautinių ugdymo misijų įtvirtintų vertybių, studijų duomenų stebėsena ir analize bei vidiniu dialogu apie kokybės nuolatinį gerinimą, kuris grindžiamas surinktais duomenimis bei išorinio studijų vertinimo rezultatais.
Bendradarbiavimas su studentais. Studentai, kaip svarbi Ikandu ir TUC bendruomenės dalis, kviečiami būti aktyviais studijų proceso dalyviais ir prisidėti prie studijų kokybės tobulinimo!
Kaip tai padaryti?
Vienas būdų – išsakyti savo nuomonę du kartus per mokslo metus organizuojamose dviejų rūšių apklausose: apie studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Studijų kokybės vertinimo anketos – tai įrankis, kuris studentų rankose tampa galinga priemone įsisenėjusiems universiteto iššūkiams spręsti.

Kodėl verta dalyvauti? Sėkmingai partnerystei reikia abipusio bendradarbiavimo – rezultatai pasiekiami tik veikiant kartu! Klausimynai talpinami studento informacinėje sistemoje pasibaigus kiekvieno semestro studijoms. Studentų anonimiškumas garantuojamas!

Sandra Girdziušienė