Reading Time: < 1 minute

IKANDU vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2022–2023 m.m.

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos

Komisijos nario vardas ir pavardė

Pareigos

Komisijos pirmininkė

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja

 

psichologė

Komisijos nariai

 

socialinė pedagogė

 

psichologas, socialinis pedagogas

 

logopedė ir specialioji pedagogė

 

visuomenės sveikatos specialistė (Vilniaus visuomenės sveikatos biuras)

 

tėvų atstovas (Akademijos taryba)

Prevencinio darbo pakomisė
(pagrindinis ir vidurinis ugdymas)

Pakomisės pirmininkas

  

Nariai

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

socialinė pedagogė

 

psichologė

Prevencinio darbo pakomisė (pradinis ugdymas)

Pakomisės pirmininkas

 

pradinio ugdymo mokytoja

Nariai

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

psichologas, socialinis pedagogas