Nauji nariai: gaukite pirmąsias 7 IKANDU mokymo dienas nemokamai! Atraskite nuolaidą dabar!
Visos kategorijos

Mokomieji dalykai

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1-4 klasės (140 pamokų)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba 1-4 klasės (1015 pamokų)

Užsienio kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių)

Užsienio kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių, ispanų, portugalų, švėdų, suomių, lenkų, rusų, ukrainiečių) 1-4 klasės (210 pamokų) | pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (1036 pamokų)

Matematika

Matematika 1-4 klasės (630 pamokų) | pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (888 pamokų)

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas 1-4 klasės (280 pamokų)

Meninis ugdymas

Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras) 1-4 klasės (700 pamokų)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas 1-4 klasės (420 pamokų) | ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (592 pamokų)

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (1073 pamokų)

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (185 pamokų) (500 pamokų)

Gamta ir žmogus

Gamta ir žmogus pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (148 pamokų)

Biologija

Biologija pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (222 pamokų)

Chemija

Chemija pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (222 pamokų) (+180 pamokų)

Fizika

Fizika pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (259 pamokų)

Gamtos mokslai

Gamtos mokslai pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (444 pamokų)

Istorija

Istorija pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (444 pamokų)

Pilietiškumo pagrindai

Pilietiškumo pagrindai pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (74 pamokų)

Socialinė-pilietinė veikla

Socialinė-pilietinė veikla ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (60 pamokų)

Geografija

Geografija pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (333 pamokų) (+180 pamokų)

Ekonomika ir verslumas

Ekonomika ir verslumas pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (37 pamokų) (+180 pamokų integruota su matematika)

Dailė

Dailė ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (222 pamokų)

Muzika

Muzika pradinis ugdymas 5-8 ir gimnazija 9-10 klasės (222 pamokų)

Mūsų remėjai:

IKANDU Startup verslo paslaugos

Mūsų pasiekimai

Besimokančių
0 +
Viso kursų
0 +
Kalbomis
0 +
Sėkmingų studijų ir kursų
0 %
lt_LT
×