Nauji nariai: gaukite pirmąsias 7 IKANDU mokymo dienas nemokamai! Atraskite nuolaidą dabar!
Visos kategorijos
https _specials-images.forbesimg.com_dam_imageserve_1138369315_960x0.jpg fit=scale

Ikandu, VšĮ paraiškos forma

 1. Kontaktiniai duomenys

Pareiškėjo organizacijos pavadinimas 
Adresas 
Telefonas 
El. pašto adresas 
Interneto svetainės adresas ir/ar Facebook paskyra 
Kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė) 
Kontaktinio asmens telefonas 
Kontaktinio asmens el. pašto adresas 

 • Informacija apie organizaciją
  • Lentelėje trumpai aprašykite savo organizaciją, jos misiją, tikslus ir veiklas (ne daugiau 0,5 psl):

 

 • Pažymėkite ✔, kuriuose kanaluose Jūsų organizacija yra matoma:

Facebook 
Instagram 
LinkedIn 
Lauko reklama 
Baneriai 

Skrajutės, bukletai 
TV, radijas 
Naujienų portalai 
Straipsniai/reklama spaudoje 
Vieši renginiai 

Kita (įrašykite) 

 • Finansiniai duomenys apie organizaciją

 • Įkelkite nuorodą į 202_ m. organizacijos metinę veiklos ir finansinę ataskaitą iš Registrų centro: _____________________________________________________________________

 • Pažymėkite ✔:

Ar organizacijai reguliariai aukoja fiziniai asmenys? 
Ar atliekate finansinės atskaitomybės auditą? 

 • Informacija apie projektą
  • Pateikite pagrindinę informaciją apie paramos projektą:

Projekto pavadinimas 
Projekto sritis (pažymėkite tik vieną sritį ✔)Vaikams ir šeimai
Neįgaliesiems ir sveikatai 
Seneliams ir skurstantiesiems 
Gyvūnams ir gamtai 
Švietimui ir kultūrai 
Emocinei ir krizinei pagalbai 
Projektu sprendžiama problema 
Projekto tikslas (vienu sakiniu) 
Tikslinė grupė 
Projekto aktualumas ir išskirtinumas 
Projekto įgyvendinimo eiga (glaustas planas) 

 • Kiekybiniai projekto rodikliai. Apskaičiuokite ir aprašykite, kas bus pasiekta gavus paramą per Ikandu.lt (galite įrašyti daugiau nei 1 rodiklį):

Pvz. Gavus 5000 Eur paramą, dienos centrą visus mokslo metus galės lankyti 45 vaikai;Už 45 eurus paruošime būtiniausios paramos paketą 1 šeimai, iš viso planuojame paramos paketais aprūpinti 100 šeimų.

 • Pažymėkite ✔ kuriuose kanaluose ir kokiu dažniu informuosite apie galimybę aukoti Jūsų projektui:

KanalasPateikite daugiau informacijos apie planuojamas priemones (kokia forma viešinsite, kiek kartų, kada ir pan.)
Facebook  
Instagram  
LinkedIn  
Organizacijos svetainė  
Baneriai  
Skrajutės, bukletai  
TV, radijas  
Naujienų portalai  
Straipsniai/reklama spaudoje  
Lauko reklama  
Kita (įrašykite)  

 • Projekto biudžetas
  • Lentelėje rašykite sumas eurais, įterpkite tiek eilučių, kiek reikalinga. detalizuokite kiekvieną punktą!

Paramos projekto biudžeto eilutėsSuma, EurKiti finansavimo šaltiniai (išvardinkite šaltinius ir finansavimo sumas)
 Iš visoPrašoma iš Ikandu.lt
I. Personalo kaštai (su mokesčiais)  
Pvz. Psichologo darbo užmokestis  
   
II. Prekių įsigijimas  
Pvz. Maisto prekės  
   
III. Paslaugų įsigijimas  
Pvz. Komunalinės išlaidos  
   
IV. Kitos išlaidos  
Pvz. Kuras  
   
Projekto veikloms reikalinga suma 4650
Ikandu.lt paslaugos suma (7%)  350,00
Ikandu.lt portale renkama suma (iš viso) 5 000,00

SVARBU!

Raudonai pažymėtos sumos bus paskaičiuotos automatiškai:

 1. Suskaičiuokite ir žaliame langelyje įrašykite sumą „Projekto veikloms reikalinga suma“ (dabar pateikta pavyzdinė suma);
 2. Geltoname langelyje („Ikandu.lt paslaugos suma (7%)“) paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Atnaujinti lauką“;
 3. Mėlyname langelyje „Ikandu.lt portale renkama suma (iš viso)“ paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Atnaujinti lauką“.

Patvirtinimas

Tvirtinu, kad susipažinau su Ikandu, VšĮ projektų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis.

Organizacijos vadovo pareigos, vardas, pavardė 
Data 

lt_LT
×