Reading Time: < 1 minute

Duomenų apsauga

Įdentifikavote pažeidimą

Jeigu įdentifikavote pažeidimą, mes mielai priimsime šią informaciją ir ją ištaisysime. Ir tuo pačiu mes atsilyginsime dėl jūsų pastangų ją pranešant mums ir ištaisant šią klaidą.

Norite panaikinti duomenys arba patikrinti

Puiku, susisiekite su mumis ir mes patikrisime už jus kokie yra duomenys apie jus ir juos panaikinsime jeigu tai neprieštaraują duomenų apsaugos įstatymams.