IKANDU UGDYMO ĮKAINIAI

Prisijunk prie nuotolinio ugdymo revoliucijos

Pradinis ugdymas I - IV klasės

€ 4800 / metams
 • Registracijos mokestis

  400 eur registracijos mokestis

 • Stojimo testo mokestis

  100 eur mokestis už testo laikymą

 • Popietinė grupė
 • Visi pagrindiniai ir papildomi vadovėliai
 • Specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams.
 • Papildoma užsienio kalbos pamokos.
 • Netaikomas administracinis mokesnis.
 • Skiepas nuo gripo

  Jeigu gautas raštiškas vaiko tėvų, įtėvių, globėjų sutikimas.

Pagrindinis ugdymas V-VIII klasės

€ 5400 / metams
 • Registracijos mokestis

  400 eur registracijos mokestis

 • Stojimo testo mokestis

  100 eur mokestis už testo laikymą

 • Popietinė grupė
 • Visi pgrindiniai ir papildomi vadovėliai
 • Specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams.
 • Netaikomas administracinis mokestis
 • Papildomai viena specialybė
 • Skiepas nuo gripo

  Jeigu gautas raštiškas vaiko tėvų, įtėvių, globėjų sutikimas.

Gimnazistų ugdymas IX - XII klasės

€ 6000 / metams
 • Registracijos mokestis

  400 eur registracijos mokestis

 • Stojimo testo mokesnis

  100 eur mokestis už testo laikymą

 • Popietinė grupė
 • Visi pagrindiniai ir papildomi vadovėliai
 • Specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams.
 • Netaikomas administracinis mokestis
 • Papildomai antra specialybė
 • Skiepas nuo gripo

  Jeigu gautas raštiškas vaiko tėvų, įtėvių, globėjų sutikimas.

IKANDU NEĮSKAIČIUOJA

Asmeninės šeimos išlaidos

Kiekvienais metais tai gali keistis

Reikalingi dokumentai

 1. Prašymas
 2. Paraiška
 3. Dvi dokumentinės nuotraukos (gali būti atsiųstos)
 4. Dokumentų kopijos iš buvisios mokyklos:
  1. į 1-mą klasę:
   1. priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas
   2. moksleivio sveikatos raidos istorija
  2. į 2-4 klases:
   1. apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos
   2. vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)
   3. 1-mo pusmečio vertinimo rezultatai
  3. į 5-8 klases:
   1. apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos
   2. vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)
   3. paskutinio pusmečio vertinimo rezultatai
  4. į 9-12 klases:
   1. apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos
   2. vaiko sveikatos pažymėjimas (nauja forma kartu su stomotologo patikra)
   3. Einamųjų m.m. I-mo pusmečio vertinimo rezultatai
   4. Einamųjų m.m. mokinio mokymosi pasiekimų metinė ataskaita
   5. Psichologo asmens raidos išvadas
   6. socialinės pilietinės veiklos lapas
   7. Į 9-tą klasę - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
   8. Motyvacinį laišką

Priėmimo tvarka ir etapai

IKANDU, VšĮ ugdymas vyksta lietuvių kalba.

1. Į kiekvieną klasę priimama iki 12 mokinių.

2. Į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai.

3. Atsižvelgiant į vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai.

Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

 • Į 1 klasę tikrinami socialiniai įgūdžiai (pokalbis su mokytoja, užduotėlės);
 • Į 2-4 klases tikrinamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos žinios;

Į mokyklą nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

Priėmimo etapai:

 1. Prašymo ir paraiškos pateikimas nuotoliniu būdu (Prašymo ir paraiškos pildymas)
 2. Stojimo testo mokestis
 3. Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 3-12 klases)
 4. Rezultatų paskelbimas
 5. Sutarties pasirašymas
 6. Registracijos mokestis apmokamas per 14 darbo dienų
 7. Susitikimas su mokytojais
 8. Susitikimas su psichologu, soc. pedagogo, logopedu
 9. Klasės parinkimas