„Mokymasis visą gyvenimą“

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, gali rinktis įvairius kursus, seminarus arba atskirus studijų dalykus (modulius): Galima pasirinkti laipsnį nesuteikiančių Ikandu studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvajam klausytojui, tačiau gaunant sertifikatą. Dėl konkrečių dalykų (modulių) lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą Ikandu padalinį. Tikslinės mokymosi visą gyvenimą programos – kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai. Programos gali būti parengiamos ir pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Dėl konkrečios informacijos reikia kreiptis į atitinkamą Ikandu padalinį. Mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus. Registruotis į mokymus galima Ikandu padalinių interneto svetainėse arba Ikandu mokymosi visą gyvenimą informacinėje sistemoje.

Mūsų programos

Nepralenkite konkurentų ir atraskite tendencijas, netapkite vakarykštėmis naujienomis. Šiandien pradėkite darbą protingiau ir lanksčiau.