Reading Time: < 1 minute

„Mokymasis visą gyvenimą“

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, gali rinktis įvairius kursus, seminarus arba atskirus studijų dalykus (modulius): Galima pasirinkti laipsnį nesuteikiančių Ikandu studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvajam klausytojui, tačiau gaunant sertifikatą. Dėl konkrečių dalykų (modulių) lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą Ikandu padalinį. Tikslinės mokymosi visą gyvenimą programos – kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai. Programos gali būti parengiamos ir pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Dėl konkrečios informacijos reikia kreiptis į atitinkamą Ikandu padalinį. Mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus. Registruotis į mokymus galima Ikandu padalinių interneto svetainėse arba Ikandu mokymosi visą gyvenimą informacinėje sistemoje.

Mūsų programos

Nepralenkite konkurentų ir atraskite tendencijas, netapkite vakarykštėmis naujienomis. Šiandien pradėkite darbą protingiau ir lanksčiau.