Reading Time: 2 minutes

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2–11 priedai):

 1. Dorinis ugdymas (2 priedas)
 2. Kalbos (3 priedas)
 3. Matematika (4 priedas)
 4. Gamtamokslinis ugdymas (5 priedas)
 5. Socialinis ugdymas (6 priedas)
 6. Meninis ugdymas (7 priedas)
 7. Informacinės technologijos (8 priedas)
 8. Technologijos (9 priedas)
 9. Kūno kultūra (10 priedas)
 10. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (11 priedas)

Etninė kultūra:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

 1. Įsakymas dėl sveikatos ugdymo bendrosios programos
 2. Sveikatos ugdymo bendroji programa. Priedai