Reading Time: 2 minutes

Ikandu, VšĮ gerbia Jūsų privatumą, todėl šia Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo Ikandu, VšĮ tvarkos apraše išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

2023-12-23

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių dailės darbų konkurso „Vaikas Lietuje“ nuostatai reglamentuoja mokinių dailės darbų konkurso „Vaikas Lietuje“(toliau- Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus, darbų pateikimo Konkursui, vertinimo, dalyvių skatinimo tvarką ir kitą su Konkurso organizavimu susijusią veiklą.
 2. Konkurso organizatoriai- IKANDU, VšĮ.
 3. II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 4. Konkurso tikslas – pabrėžti vaikų vienatvę ir psichologinę būseną, kai vaikams reikia pagalbos, skatinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą ir bendrą veiklos gyvenimą.
 5. Konkurso uždaviniai:
  • atskleisti moksleivių gebėjimą interpretuoti savo jausmus ir parodyti, kaip jie jaučiasi mokykloje;
  • skatinti sieti psichologiją, filosofiją, literatūrą ir dailę;
  • atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

  III. KONKURSO DALYVIAI

 6. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos mokyklų klasių mokiniai.
 7. IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 8. Konkursas vyksta nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 25 d.
 9. Darbai priimami iki 2023 m. birželio 25 d. 22:00 val. (imtinai).
 10. Darbus prašome pristatyti arba siųsti adresu:
 11. Konkursui „Vaikas lietuje“

  IKANDU, VšĮ
  Akademijos g. 4 4/420, Vilniaus m., Lietuva, LT-08412

   V.KONKURSO DARBŲ REIKALAVIMAI

 12. Konkurso darbų reikalavimai:
  • konkursui pateikto darbo turinys (kompozicija) ir pavadinimas turi atspindėti interpretuojamą (iliustruojamą) Vytauto Mačernio kūrinį (kūrinio fragmentą);
  • dailės darbų formatas: MINIATIŪRA min 14×20 arba maks. 60×60;
  • Atlikimo technika neribojama;
  • pristatomi darbai turi būti paruošti eksponavimui:
  1. paruošti kabinimui,
  2. darbus paspartuoti ant kieto pagrindo,
  3. darbų stikliniuose rėmuose nesiųsti.
 13. dešinėje darbų pusėje priklijuojama kortelė, kurioje nurodoma:
  • autoriaus vardas ir pavardė;
  • dalyvio amžius (klasė);
  • darbo pavadinimas;
  • ugdymo įstaigos pavadinimas
  • iliustruojamas V. Mačernio kūrinys, fragmentas (galima prisegti teksto fragmentą);
 14. kitoje darbų pusėje priklijuojama:
  1. autoriaus el. paštas,
  2. ugdymo įstaigos adresas, el. paštas, telefonas;
  3. mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, telefonas;
 15. autorius konkursui pateikia vieną darbą, iš vienos mokyklos (įstaigos) pristatyti ne daugiau 5 darbų.
 16. VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS

 17. Darbus vertina IKANDU, VšĮ Meno Istorijos, Dailės mokytojai, dėstytojai, verslo, psichologijos specialistai, kuri yra Direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
 18. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. atrenka 3 geriausius darbus.
 19. Vertinant darbus vadovaujamasi šiais kriterijais:
  • teksto ir darbo technikos dermė;
  • amžiaus tarpsnis (jeigu bus daugiau kaip 3 darbai);
  • originalumas;
  • kūrybiškumas;
  • meniškumas;
  • darbo estetika;
  • darbai neatitinkantys reikalavimų nebus vertinami.

  VII. KONKURSO NUGALĖTOJŲ IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 20. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į vaikų dailės kūrinių parodą, kuris vyks 2023 m. birželio 30 d. IKANDU, VšĮ akadėmijos patalpose, MIF VU patalpose, kitose galerijose Vilniaus m., ir apdovanojami padėkos raštais bei atminimo dovanomis.
 21. Konkurso darbai bus eksponuojami IKANDU, VšI, MIF VU erdvėse iki 2023 m. birželio 30 d.
 22. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti konkursui atsiųstus darbus (nurodant autorių). Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų ir duomenų apie autorius patekimas konkursui.
 24. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus iš anksto apie tai informavę dalyvius.
 25. Piešiniai autoriams negrąžinami.
 26. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 640 12261, el. paštu: [email protected]

___________________________

Atnaujinta: 2022-12-25