Reading Time: < 1 minute

IKANDU Psichologinė pagalba

IKANDU psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą akademijos bendruomenei.

Pagrindiniai uždaviniai – rūpintis darbuotojų, studentų, mokinių, savanorių psichikos sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

IKANDU psichologo pagrindinės darbo veiklos sritys:

 • Individualiai konsultuoja psichologinių ar ugdymo, mokymosi problemų turinčius darbuotojus, studentus, mokinius, savanorius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Atlieka pirminį darbuotojo, studento, mokinio, savanorio galių ir sunkumų įvertinimą. Atskirai nustatomas raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su dėstytojais, lektoriais, mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su studentu, savanoriu, mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba IKANDU vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja studentus, savanorius, mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į IKANDU akademijos bendruomenės poreikius.
 • Konsultuoja IKANDU akademijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Dalyvauja krizių įveikimo komandoje.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Vykdo kitus akademijos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

 • studentas, savanoris, mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

Kada kreiptis į psichologą?

 • jei  turite bendravimo su bendraamžiais, lektoriais, dėstytojais, mokytojais, aplinkos ar tėvais problemų;
 • kai jaučiatės vieniši;
 • jei kankina nerimas, depresija, stresas;
 • jei turite ugdymosi, mokymosi sunkumų,
 • jei turite adaptacijos problemų;
 • jei norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • susiklosčius sudėtingoms jūsų gyvenimo aplinkybėms.

Kaip vyksta konsultacijos?

 • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl tolimesnių konsultacijų laiko ir trumpai aptariama problema.
 • Sutartu laiku vyksta individualios (ir grupinės, jei reikia) konsultacijos.

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

Naudingos nuorodos: